Taurul: - Iti aduci aminte la pascut cand eu am vrut si tu n-ai vrut, am insistat si te-am rugat si mi-ai cedat... Vaco! Vaca: - Ti-aduci aminte la pascut cand tu ai vrut si eu n-am vrut, si m-ai rugat si-ai insistat si ti-am cedat, si mi-a placut si-as mai fi vrut, da tu na-i mai putut ...Boule!